Pacjenci onkologiczni z łatwiejszym dostępem do kardiologów

2021-10-19 18:32
konferencja programu
Autor: materiały prasowe

W woj zachodniopomorskim rusza specjalny program profilaktyczny. Zgodnie z danymi publikowanym przez Narodowy Instytut Onkologii pacjentów z chorobą nowotworową jest w Polsce ok. 1,2 mln, 40% z nich ma co najmniej dwa czynniki ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Główne powikłania to: niewydolność serca, choroba wieńcowa i zaburzenia rytmu serca. Mogą być m.in. efektem kardiotoksyczności stosowanych w onkologii leków, ale też następstwem przyspieszonego rozwoju choroby wieńcowej, zwłaszcza u pacjentów z czynnikami ryzyka.

Za wdrażanie programu odpowiadać będzie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie, który na jego realizację pozyskał ponad 2,8 mln zł dofinansowania z RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Dzięki programowi do końca 2022 roku, 1200 pacjentów onkologicznych, leczonych chemioterapią i/lub radioterapią o działaniu kardiotoksycznym, objętych zostanie działaniami diagnostyczno–terapeutycznymi. Przewidziano konsultacje kardiologiczne, w tym konsultacje przeprowadzane przez zespół kardioonkologiczny oraz badania diagnostyczne i działania terapeutyczne.

W ramach projektu zakupiony zostanie także specjalistyczny sprzęt medyczny niezbędny do odpowiedniej profilaktyki kardiologicznej m.in.: aparat USG z funkcjami 3D, stress echo, pięć zestawów do badań Holtera EKG czy aparat EKG z cykloergometrem.