Piła nagrodzona

2023-03-02 13:22
Piła z nagrodą
Autor: UM w Pile Piła nagrodzona

Tytuł Rubinowy Hit - oraz Grand Prix 2022 otrzymała Piła podczas gali 28. edycji konkursu Gospodarczo-Samorządowy Hit Regionów 2022. Kapituła konkursu za „modelowy projekt sportowo-rekreacyjno-turystyczny o skali europejskiej” uznała Pilską Strefę Aktywności Turystycznej.

Konkurs odbywa się od 1994 roku, a jego pierwsze edycje odbyły się w Pile. Prestiżowe narzędzie promocyjne szybko zyskało uznanie i organizacja konkursu została przeniesiona do Poznania, a jego zasięg prócz Wielkopolski, objął także województwa: lubuskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie. Do tegorocznej edycji konkursu zarekomendowano 156 zgłoszeń z województw wielkopolskiego i lubuskiego, z czego do finału kapituła zakwalifikowała 60 podmiotów spełniających wymagania regulaminowe.

Tytuły Rubinowy HIT i oraz Grand Prix 2022 kapituła konkursu przyznała Urzędowi Miasta Piła za „modelowy projekt sportowo-rekreacyjno-turystyczny o skali europejskiej - rewitalizację przestrzeni publicznej w Pile - terenów nadrzecznych rzeki Gwdy, jako kontynuacji kluczowego projektu - budowę markowego produktu turystycznego Wielkopolski: “Pilskiej Strefy Aktywności Turystycznej”.

Budowa obiektów “Pilskiej Strefy Aktywności Turystycznej” rozpoczęła się w 2019 roku i została podzielona na kilka etapów.

Pierwszy etap „Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej i nadanie jej nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych”, objął budowę: skateplazy, toru rolkowego, urządzeń do kalisteniki, boiska do gry w koszykówkę i piłkę ręczną oraz dwóch boisk do siatkówki. Powstały również nowe chodnik, ścieżki rowerowe, nowe ławki, stojaki na rowery i punkt naprawy rowerów oraz poidło dla ludzi i dla zwierząt.

W drugim etapie zrealizowane zostały: wielofunkcyjne boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci w różnym wieku, plac do gry w bule, parking i zatoka autobusowa, ścieżki rowerowe, chodniki, obiekty małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, stacje do ćwiczeń, altany, miejsce dla matki z dzieckiem), nasadzenia zieleni.

Obecnie trwa trzeci etap rozbudowy “Pilskiej Strefy Aktywności Turystycznej”, który obejmuje budowę: toru do jazdy na rowerze typu pumtrack o nawierzchni bitumicznej z podziałem na strefy: dla początkujących, średniozaawansowanych oraz dla zaawansowanych. Budowany jest również: parking i drogi manewrowe dla samochodów osobowych (130 miejsc parkingowych, w tym 8 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami), chodniki, obiekty małej architektury oraz nasadzenia zieleni.