Pokuta za molestowanie dzieci w Kościele

2017-03-03 16:20
alg
Autor: brak danych

W koszalińskiej katedrze odbyła się dziś Droga Krzyżowa w intencji ofiar i sprawców molestowania seksualnego w Kościele

Dziś po raz pierwszy obchodzony jest w Kościele Dzień Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego nieletnich przez osoby duchowne. Prosił o to papież Franciszek. W koszalińskiej katedrze wierni modlili się w tej intencji podczas Drogi Krzyżowej. Biskup pomocniczy diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej Krzysztof Włodarczyk ubolewa nad tym, że w ogóle do takich przestępstw dochodzi wśród osób duchownych. Przyznaje, że zawsze informacje o tym przyjmuje ze wstydem i żalem. Zapewnia, że te sprawy nie będą ignorowane w naszej diecezji. "Nie możemy cofnąć czasu, rany zostały zadane, ale ufamy, że przywoływanie Bożego Miłosierdzia, może tym osobom przynieść ukojenie. Wierzę, że nawet taka rana może być uzdrowiona mocą Jezusa. Oczywiście nie można też zapomnieć o wymiarze czysto ludzkim. To jest konkretna pomoc ze strony instytucji Kościoła w wymiarze materialnym i terapeutycznym"- wyjaśnia bp Włodarczyk. "Kościół w Polsce wyciągnął wnioski z przypadków molestowania małoletnich przez duchownych, które miały miejsce i stworzył specjalne wytyczne, według których należy postępować, gdy ktoś zgłosi się jako poszkodowany"- wyjaśnia ks. Wojciech Parfianowicz, rzecznik kurii biskupiej w Koszalinie. "Każda z osób pokrzywdzonych w ten sposób zostanie objęta opieką duszpasterską, psychologiczną i prawną. Wytyczne w szczegółowy sposób regulują sposób postępowania i nakładają na przełożonych kościelnych konkretne obowiązki"- dodaje rzecznik. Ks. Parfianowicz podkreśla, że kary kościelne są bardzo dotkliwe wobec osób skazanych za te przestępstwa- są wydaleni ze stanu duchownego i ta decyzja jest nieodwracalna. W tej intencji modlą się dziś również klerycy i wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Alicja Górska

Droga Krzyżowa w intencji ofiar pedofilii w Kościele