POLANÓW: Podpisano umowy na realizację zadań publicznych

2024-02-08 15:00
Podpisano umowy na realizację zadań publicznych
Autor: polanow.pl Podpisano umowy na realizację zadań publicznych

Dotacja w wysokości 251 tys. zł, została przyznana pięciu organizacjom pozarządowym.

Tegoroczne zadania nakierowane są w szczególności na aktywność fizyczną oraz aktywną integrację. Zadania przewidują zajęcia piłki nożnej dla sześciu sekcji wiekowych, zajęcia szachowe, zajęcia strzelectwa kulowego. Nowością będzie sekcja strzelectwa łuczniczego. Zajęcia kierowane są w szczególności do dzieci i młodzieży. Zorganizowane zostaną turnieje międzyszkolne, gminny oraz turnieje o zasięgu ponadlokalnym. Przewidywana liczba bezpośrednich uczestników to blisko 150 osób. Przeprowadzonych zostanie blisko 900 godz. zajęć oraz 150 meczy/turniejów.

Stowarzyszenie Izba Pamięci oferować będzie dla mieszkańców aktywną formę spędzania czas poprzez edukację historyczną, gry i zabawy. Bank Żywności w Nowych Bielicach przy współpracy z Klubem Feniks w Polanowie wspierać będą pozyskiwanie żywności z terenu Województwa Zachodniopomorskiego oraz jego dystrybucję wśród mieszkańców.

Zadanie 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w oparciu o dyscypliny sportu: UKS Grad Polanów, Gradowe Wzgórze 5 76-010 Polanów na realizację zadania pt. „Szachy, strzelectwo w Polanowie”, MKS Gryf Polanów, Polna 4 76-010 Polanów na realizacje zadania pt. „MKS Gryf Polanów nasza przyszłością jest”.

Zadanie 2. Pomoc społeczna, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin: Bank Żywności w Nowych Bielicach ul. Kwiatowa 39, 76-039 Biesiekierz na „Pozyskiwanie nieodpłatne żywności przeznaczonej dla najuboższych mieszkańców Gminy Polanów”, Klub Abstynenta Feniks w Polanowie, ul. Jana Pawła II 1 76-010 Polanów na „Dystrybucję żywności wśród najuboższych mieszkańców Gminy Polanów”.

Zadanie 3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: Klub Abstynenta Feniks w Polanowie, ul. Jana Pawła II 1 76-010 Polanów na „Prowadzenie Klubu Abstynenta”.

Zadanie 4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: Stowarzyszenie Izba Pamięci i Ziemi Polanowskiej ul. Grabowa 3/3 76-010 Polanów na „Prowadzenie Izby Pamięci Ziemi Polanowskiej".