Policjanci ze Słupska patrolują miasto z funkcjonariuszami z Litwy

2023-03-16 12:44
Słupscy policjanci współpracują z litewskimi funkcjonariuszami
Autor: KMP Słupsk Słupscy policjanci współpracują z litewskimi funkcjonariuszami

We wspólnych służbach patrolowych z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Słupsku uczestniczą litewscy policjanci ze Szkoły Policji w Kownie. Goście z Litwy przebywają z dwutygodniową wizytą w słupskiej Szkole Policji. Ostatnie dni dały im możliwość zapoznania się ze specyfiką służby policjantów w jednostce terenowej.

Wspólne służby ze słupskimi policjantami mają na celu poznanie dobrych praktyk, a także cech wspólnych obu formacji oraz różnic, które występują m.in. w zakresie taktyki i technik interwencji. Polsko-litewskie patrole są także okazją do obserwacji służby polskiego policjanta, co w przyszłości może pomóc litewskim funkcjonariuszom podczas wspólnych międzynarodowych patroli, które od kilku lat funkcjonują po obu stronach granicy polsko-litewskiej.

Litwini zapoznali się już ze specyfiką służby policjantów ruchu drogowego, przewodników psów służbowych, a także dzielnicowych.

Wizyta litewskich policjantów w Słupsku odbywa się w ramach programu unijnego „Erasmus+”.