Politechnika Koszalińska ma nowego rektora

2020-04-29 15:08
foto i info PK
Autor: brak danych

Kolegium Elektorów Politechniki Koszalińskiej dokonało wyboru i nowym Rektorem Politechniki Koszalińskiej została dr hab. Danuta Zawadzka.

Kolegium Elektorów Politechniki Koszalińskiej dokonało wyboru i nowym rektorem Politechniki Koszalińskiej została dr hab. Danuta Zawadzka. To pierwsza kobieta na tym stanowisku w ponad 50-letniej historii uczelni i pierwszy rektor spoza kierunków technicznych. Profesor Danuta Zawadzka będzie kierować politechniką przez cztery kolejne lata, a jej kadencja rozpocznie się 1 września tego roku. Danuta Zawadzka urodziła się w Kołobrzegu. Studia magisterskie ukończyła na Politechnice Koszalińskiej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Od tego czasu związana jest zawodowo z macierzystą uczelnią. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w specjalności finanse i bankowość uzyskała osiemnaście lat temu na Uniwersytecie Szczecińskim. Zastąpi na tym stanowisku prof. dr hab. inż. Tadeusza Bohdala, który pełnił tę funkcję dwie kadencje. Nie mógł startować ponownie. (AGu)