Politechnika Koszalińska może pochwalić się nowoczesną Pracownią Kompetencji Miękkich

2023-04-14 15:34
Pracownia Kompetencji Miękkich PK
Autor: Magda Wanowska-Miksa Pracownia Kompetencji Miękkich Politechniki Koszalińskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej może pochwalić się nowoczesną Pracownią Kompetencji Miękkich. Studenci będą nabywać tam umiejętności ważne dziś na rynku pracy. Będą uczyć się pracy w zespole, przewodzenia w grupie, wielozadaniowości, zdolności nawiązywania i utrzymywania kontaktów, komunikatywności, integracji, myślenia krytycznego, czy autoprezentacji.

Pracownia w kampusie przy ulicy Kwiatkowskiego 6e była remontowana i aranżowana latem ubiegłego roku, a pierwsi studenci pojawili się w niej wraz z nowym rokiem akademickim. Dziś natomiast odbyło się oficjalne otwarcie pracowni.

Sala wyglądem i wyposażeniem odbiega od standardowych pomieszczeń dydaktycznych uczelni. Jej ściany zostały pomalowana w ciepłych odcieniach zieleni, a wyposażona została m. in. w tablicę multimedialną, kamerę interaktywną i okrągłe stoły, które sprzyjają integracji i otwartości.

Laboratorium przeznaczone jest do nabywania umiejętności miękkich: pracy w zespole, przewodzenia w grupie, wielozadaniowości, zdolności nawiązywania i utrzymywania kontaktów, komunikatywności, integracji, myślenia krytycznego, autoprezentacji. Dlaczego to takie ważne?

-Kompetencje miękkie to dzisiaj jest coś, na co pracodawcy zwracają szczególną uwagę. Dostajemy sygnały z otoczenia biznesu i od pracodawców, że te kompetencje są ważniejsze niż doświadczenie zawodowe, które można nabyć

-powiedziała dr Ewa Kasperska, kierownik katedry Zarządzania i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej i dodała, że potrzeba edukacji w kierunku kompetencji miękkich wynika ze zmian kulturowych i cywilizacyjnych:

-Jednym z problemów jest rozwój multimediów. Młodzi ludzie zamykają się w świecie mediów społecznościowych i mało mają interakcji w realnych świecie. W związku z czym, kiedy muszą zaistnieć w tym realnym świecie, przed np. swoim pracodawcą, zwyczajnie tego nie potrafią. Obserwujemy, że studenci są wycofani, nie potrafią nawiązywać relacji, dlatego musimy z nimi nad tym pracować.

Z powstania takiej pracowni zadowoleni są także studenci. Kacper Teterka, przewodniczący Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej docenia rozwój uczelni:

-Uważam, że bardzo dobrą drogą rozwoju jest ta ścieżka, którą idzie uczelnia. Przede wszystkim transformując staro szkolne podejście do zajęć, czyli wychodząc ze standardowych ławek na rzecz okrągłych stołów, które bardzo ułatwiają pracę w grupach i pozwalają na wymianę doświadczeń między studentami.

Pracownia Kompetencji Miękkich służy do codziennej pracy ze studentami w ramach przedmiotów: Komunikacja interpersonalna, Obsługa klienta, Komunikacja w organizacji, Techniki sprzedaży, Negocjacje i zarządzanie konfliktem, Psychologia w zarządzaniu, Gry biznesowe, Pedagogika czasu wolnego, Kultura zdrowia w biznesie, Kreowanie wizerunku, Zarządzanie zespołem międzynarodowym, Media relations.

Pracownia jest otwarta także dla studentów i pracowników uczelni dla celów naukowych, edukacyjnych i integracyjnych.

Koszt utworzenia Pracowni Kompetencji Miękkich to blisko 50 tys. zł. Politechnikę Koszalińską w tym przedsięwzięciu dofinansowały Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie oraz Miejska Energetyka Cieplna Koszalin.

Listen to "Pracownia Kompetencji Miękkich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej" on Spreaker.