Politechnika Koszalińska w czasach koronawirusa

2020-05-22 14:53
Politechnika Koszalińska
Autor: PK

Od 1 czerwca więcej zajęć stacjonarnych dla studentów, choć w dalszym ciągu w reżimie sanitarnym

W dalszym ciągu przewaga zajęć zdalnych nad tradycyjnymi, mniejsza liczebność grup laboratoryjnych, sesja egzaminacyjna częściowo on line, częste wietrzenie sal dydaktycznych, dokładna dezynfekcja wszystkich powierzchni, środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) – tak w skrócie będzie wyglądała w najbliższych miesiącach organizacja zajęć i pracy na Politechnice Koszalińskiej. Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazały się wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni. Z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego studentów, doktorantów i pracowników zasadna jest kontynuacja zajęć w trybie zdalnym we wszystkich tych przypadkach, gdy nie wymagają one fizycznej obecności w obiektach uczelni, wykorzystywania znajdującej się tam aparatury i wyposażenia. Po 25 maja br w przypadku konieczności realizacji zajęć w formie bezpośredniej należy zadbać o takie rozwiązania organizacyjne, które zminimalizują ryzyko zakażania się przez ich uczestników np. poprzez zmniejszenie liczebności grup, a także takie zmiany w planie zajęć, które pozwolą na kumulację w czasie tych z nich, które wymagają bezpośredniej obecności – czytamy na stronie internetowej resortu nauki. Mamy kontakt ze wszystkimi studentami, mamy różne platformy elektroniczne za pomocą których wykładowcy łączą się ze studentami, ale część zajęć się nie odbywa, np. niektóre zajęcia laboratoryjne, wymagające specjalistycznego sprzętu. Jednak wskazania ministerstwa pozwalają, żeby od czerwca przywrócić te zajęcia, oczywiście z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa – powiedział Radiu Plus rektor Politechniki Koszalińskiej, Tadeusz Bohdal. Będziemy też przygotowywać akademiki na przyjęcie studentów. Dom Studencki nr 2 w dalszym ciągu jest pod kuratelą wojewody zachodniopomorskiego i pełni funkcję ewentualnego miejsca kwarantanny w razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej w naszym regionie – dodaje szef koszalińskiej uczelni. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaleca też takie rozwiązania organizacyjne, które pozwolą na zmniejszenie ryzyka zdrowotnego także dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi poprzez utrzymanie, w uzasadnionych przypadkach, możliwości świadczenia pracy zdalnie lub w systemie zmianowym. Zachęca także do wykorzystywania wszelkich możliwości technicznych i prawnych w celu usprawniania obiegu dokumentów, wniosków, podań, umów i innych pism, potwierdzania ich autentyczności oraz tożsamości ich autorów bez konieczności fizycznego kontaktu pomiędzy zainteresowanymi osobami. Jednak pracownicy administracyjni Politechniki Koszalińskiej już od końca kwietnia świadczą pracę stacjonarnie w budynkach politechniki. Niewiele jest takich osób, które pracują zdalnie. 1 czerwca rusza też rekrutacja na studia w koszalińskiej uczelni. Od lat jest prowadzona elektronicznie, więc nie będzie trzeba wprowadzać dodatkowych zabezpieczeń dla chętnych do studiowania w Koszalinie. Rekrutacja zostanie w tym roku przedłużona do października, bowiem dopiero we wrześniu w związku z pandemią koronawirusa zaplanowano poprawkowe egzaminy maturalne. Q