Pomoc medyczna w sylwestrowo – noworoczny weekend

2022-12-30 11:01
SOR Koszalin
Autor: DOMIN SOR Koszalin

Gdzie szukać pomocy medycznej w Koszalinie podczas świątecznego weekendu? Czy kierować się do „pomocy doraźnej” czy na SOR?

Przypominamy, że Szpitalny Oddział Ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym, gdy zagrożone jest ich życie (np. z powodu wypadku, urazu, czy też zatrucia), nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Do SOR pacjent może zgłosić się bez skierowania. Nie obowiązuje rejonizacja. Pomoc udzielana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta i miejsca zdarzenia. Ze świadczeń SOR nie należy korzystać w celu uzyskania: recepty na leki, konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie, zwolnienia lekarskiego itp.

Z kolei Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 dnia danego do godziny 8 dnia następnego. W tym roku w weekend sylwestrowo – noworoczny NiŚOZ jest udzielana od godziny 18 w piątek 30 grudnia do godziny 8 w poniedziałek 2 stycznia.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane są bez skierowania. W Koszalinie świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej dla dzieci i młodzieży do 19. roku życia realizowane są w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Chałubińskiego 7 - w Pawilonie Dziecięcym. Natomiast świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej dla dorosłych realizowane są przy ul. Chałubińskiego 7 - w budynku "C", w którym działają Poradnie Specjalistyczne.

Kontakt telefoniczny - dzieci i młodzież: 94 34 88 536, 94 34 88 537 lub 519 010 067.

Kontakt telefoniczny - dorośli: rejestracja 94 34 88 982, gabinet pielęgniarek 94 34 88 270, gabinet lekarski 94 34 88 490.

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy w każdej poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam, gdzie ma najbliżej.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie: zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej, infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i osób w podeszłym wieku, bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych, bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych, biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku, nagłego bólu kręgosłupa, stawów, kończyn itp., zaburzeń psychicznych (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki) w ramach porady udzielonej przez lekarza POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta. Jeśli jest taka potrzeba, poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ma obowiązek wydać pacjentowi zwolnienie lekarskie. W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać: wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.