Pomoc żywnościowa jednak zostaje w Koszalinie. PCK wyżywi 4 tysiące osób

2022-01-24 17:23
Każdy potrzebujący otrzyma ok. 28 kg żywności
Autor: Polski Czerwony Krzyż Koszalin Każdy potrzebujący otrzyma ok. 28 kg żywności

Smutna sprawa sprzed kilku dni znalazła jednak dobre zakończenie! Polski Czerwony Krzyż w Koszalinie będzie w tym roku jednak świadczył pomoc żywnościową. Przypomnijmy, że były plany, by zrezygnować z kontynuacji tego programu.

Do takich wniosków doszedł bowiem oddział szczeciński - czyli nadrzędny względem koszalińskiego. Rezygnację z programu żywnościowego tłumaczył zbyt wielkimi kosztami, które się nie bilansują.

Negocjacje, upór, a przede wszystkim zwiększenie dotacji przez Urząd Miasta w Koszalinie opłaciły się - decyzją zarządu okręgowego PCK w Szczecinie, program unijnej pomocy żywnościowej będzie w Koszalinie kontynuowany - ma wystartować jeszcze w styczniu. Żywność otrzyma blisko 4 tysiące mieszkańców Koszalina, to o ok. 3 tysiące mniej niż PCK świadczyło do tej pory.

Niestety nadal nie wiadomo co ze świetlicą, w której Grupa Ratownictwa PCK szkoliła młodzież z pierwszej pomocy. Znajduje się ona wśród pomieszczeń na I piętrze siedziby PCK przy ul. Grunwaldzkiej, i musiała zostać oddana do ZBM-u z uwagi na duży koszt wynajmu - ta decyzja również została podjęta przez oddział w Szczecinie. Koszaliński PCK ma jednak nadzieję, że uda się znaleźć sponsora lub darczyńcę, który na 2022 rok pokryje koszty wynajmu świetlicy, to kwota ok. 6000 zł.