Pomorze Zachodnie o krok od unijnych środków na rozwój

2023-01-26 12:32
Pomorze Zachodnie czeka na unijne środki na rozwój
Autor: pixaby Pomorze Zachodnie czeka na unijne środki na rozwój

Pomorze Zachodnie jest bliskie porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Chodzi o kilkaset milionów złotych, które zapewnią dalszy rozwój regionu. EBI opublikował już dokument poprzedzający sfinalizowanie decyzji kredytowej dla samorządu województwa.

Ramowy Program Inwestycyjny III dla Regionu Zachodniopomorskiego – tak będzie nazywała się umowa finansowa pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, a województwem zachodniopomorskim.

– Pomorze Zachodnie to sprawdzony i wiarygodny partner dla EBI, stąd duże zaangażowanie Banku w regionie. Pierwszy kontrakt finansowy z 2009 roku pozwolił nam między innymi na zapewnienie wkładu własnego do takich flagowych przedsięwzięć, jak np.: przebudowa Opery na Zamku czy budowa Centrum Dialogu Przełomy. Druga umowa finansowa z 2018 roku pozwoliła sfinansować m.in. budowę Morskiego Centrum Nauki, konsolidację siedziby Urzędu Marszałkowskiego czy zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym. Wobec tak pozytywnych doświadczeń zdecydowaliśmy się ma współpracę po raz trzeci – mówi marszałek województwa, Olgierd Geblewicz.

Wartość planowanego porozumienia opiewa na kwotę finansowania maksymalnie do 350 mln zł. Umowa z EBI zapewnia indywidualnie ustalane oprocentowanie, długi okres spłaty rat kapitałowych (do 25 lat) oraz satysfakcjonujący okres karencji w spłacie rat kapitałowych (do 6 lat). Środki będą mogły zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, wynikających ze strategii województwa.

Wśród inwestycji jakie planuje się sfinansować przy pomocy środków z EBI znajdują się: dalszy zakup kolejowego taboru pasażerskiego, budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, rozbudowy i przebudowy dróg wojewódzkich, budowa obiektów ochrony zdrowia czy inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego.

W związku z tym, że większość inwestycji planuje się realizować w ramach nowego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027, a niepewna jest sytuacja w zakresie harmonogramu refundacji wydatków, kluczowym elementem stało się wsparcie środków zewnętrznych, co zapewnia kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Przypomnijmy, że w ramach II umowy finansowej z 2018 roku wypłacono 3 transze na łączną kwotę 250 mln zł. Z kredytu z EBI sfinansowano:

a/ drogi (125,5 mln zł),

b/ ścieżki rowerowe (4,5 mln zł),

c/ inwestycje w kulturze (14,6 mln zł),

d/ zakup taboru kolejowego (53,5 mln zł),

e/ efektywność energetyczna – konsolidacja (50,8 mln zł),

W sumie w ramach I i II umowy – odpowiednio w 2009 i 2018 roku – Urząd Marszałkowski skorzystał z pomocy w wysokości 514 mln zł. W ramach III umowy będzie to kwota do 350 mln zł. Łącznie samorząd województwa zachodniopomorskiego otrzymał dotąd z EBI 864 mln zł.