Porady dla poszkodowanych przestępstwem

2015-02-20 15:35
Trzy grzywny uchylone
Autor: fot. Wikipedia

W poniedziałek w całej Polsce rozpoczyna się Tydzień Pomocy Osobom Poszkodowanym Przestępstwem.

W Koszalinie specjaliści dyżurować będą, między innymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które mieści się w Starostwie Powiatowym przy ulicy Racławickiej. Porad udzielać będą, między innymi: prokurator, pracownicy Służby Celnej, komornik i prawnik. Porady udzielne będą także w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia "Pod świerkiem" w Białogardzie. Porady podczas Tygodnia Pomocy Osobom Poszkodowanym Przestępstwem udzielane są bezpłatnie. Trzeba jednak pamiętać, że akcja jest skierowana wyłącznie do osób, które padły ofiarą przestępstwa.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie