Powiat kołobrzeski zatrudnił koronerów

2020-04-27 14:29
W Kołobrzegu od niedawna jest trzech koronerów.
Autor: pixabay

To trzech lekarzy, którzy w wyjątkowych wypadkach będą wypisywali akt zgonu.

W Kołobrzegu pracę rozpoczęło trzech koronerów. To lekarze, z którymi starosta kołobrzeski podpisał umowę o świadczenie tych usług. Według obowiązujących w Polsce przepisów, kartę zgonu i przyczynę śmierci powinien wskazać lekarz rodzinny. Chodzi o przypadki nagłe, gdy zgon następuje poza miejscem zamieszkania albo dotyczy osoby bezdomnej lub obcokrajowca. Bez potwierdzenia lekarskiego, taka osoba administracyjnie dalej uważana jest za żywą. W dotychczasowej praktyce, wszystko zależało od dobrej woli lekarza pogotowia ratunkowego. Jak wiadomo, tych ostatnimi laty brakuje i czasami ciało denata musiało leżeć przez kilka godzin, pilnowane przez policjantów, aż do czasu, gdy mógł przyjechać lekarz pogotowia. Teraz ma się to zmienić. Zatrudnienie koronerów to konieczność. Zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. Mieliśmy przypadki śmierci wskutek utonięcia w Bałtyku, czy udanej próby samobójczej i był ogromny problem ze znalezieniem lekarza, który by tę śmierć potwierdził – powiedział Radiu Plus starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski. Trzech lekarzy ma pracować w systemie zmianowym. Koronerzy będą pełnić dyżury całodobowe, w czasie których będą wzywani do poszczególnych przypadków przez służby mundurowe. (posłuchaj rozmowy ze starostą kołobrzeskim) Q

Tomasz Tamborski, starosta kołobrzeski