Powiat wprowadza ograniczenia prędkości i tonażu

2017-05-30 16:45
Roboty drogowe
Autor: archiwum

Spotkania, rozmowy, prośby urzędników i mieszkańców – pozostają bez efektu.

Powiat koszaliński ma kłopot z drogami, które są rozjeżdżane i niszczone przez ciężki sprzęt dowożący materiały na budowę drogi S6. Kilka tygodni temu odbyło się spotkanie wszystkich stron i przedstawiono aktualną sytuację. Mieszkańcy apelowali o poprawę bezpieczeństwa i warunków jazdy. Wicestarosta koszaliński przekazał wykonawcom pisma, w których apelował o to, by zasiąść do rozmów i uzgodnić wspólne stanowisko, jak rozwiązać te uciążliwości. Ciężki transport materiałów do budowy ma się odbywać jeszcze przynajmniej do września. Czy samo wprowadzenie ograniczeń tonażu oraz prędkości przyniesie jakieś efekty czy niezbędne będą interwencje policji czas pokaże. (AGu)

wicestarosta pow. koszalińskiego Dariusz Kalinowski