Pozytywna opinia w sprawie poszerzenia granic Kołobrzegu

2024-03-27 16:44
Kołobrzeg
Autor: pixabay.com

Wojewoda zachodniopomorski wydał pozytywną opinię w sprawie poszerzenia granic Kołobrzegu.

To szansa na przyłączenie do miasta 122 hektarów ziemi w Korzyścienku, z wyłączeniem ochrony uzdrowiskowej, co umożliwi utworzenie tam strefy aktywności gospodarczej. Dokumenty zostały przeanalizowane, wniosek został przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które do końca lipca powinno zweryfikować jego zasadność. Jeśli wniosek zyska akceptację MSWiA to od 1 stycznia 2025 roku tereny te zostaną oficjalnie włączone do granic administracyjnych Kołobrzegu.

Listen to "prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska" on Spreaker. Listen to "wicewojewoda Bartosz Brożyński" on Spreaker.