Prawie 3,5 mln zł na ochronę przyrody

2023-03-07 17:36
uowa
Autor: materiały prasowe

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przekaże prawie 3,5 mln złotych na ochronę przyrody w rezerwatach, powrót rysia do natury, a także nowy sprzęt do zwalczania przestępczości środowiskowej.

Ponad 2,9 mln zł to wsparcie na realizację 4 projektów przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie. To między innymi „Trop życia łap” czyli promocja ochrony rysia w regionie, zinwentaryzowanie występowania żółwia błotnego, a także oznakowanie rezerwatów przyrody i stref ostoi gatunków chronionych. RDOŚ, dzięki przyznanemu wsparciu planuje m.in. przygotować wydawnictwo o rezerwatach przyrody, a także wydać foldery: o rysiu i szkodach wyrządzanych przez gatunki chronione, w tym żubry, wilki i bobry.

umowa kasa
Autor: materiały prasowe

538 tys. zł dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie pozwoli na dalsze zwalczanie przestępczości środowiskowej. WIOŚ zamierza kupić samochód elektryczny do transportu georadaru; drona i laptop do obróbki materiałów graficznych z kontroli. Bezemisyjny pojazd oraz dron będą służyły przede wszystkim do czynności rozpoznawczych i kontrolnych w terenie. WIOŚ przy wsparciu Funduszu sfinansuje też koszty badania pobranych podczas kontroli próbek, na przykład odpadów i popiołów z palenisk, a także cykl konferencji dla samorządów na temat możliwości współpracy w zakresie ochrony środowiska.

Listen to "Aleksandra Stodulna, Regionalna Dyrektor Ochrony Środowiska" on Spreaker. Listen to "Marek Chabior Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska" on Spreaker.