Program profilaktyki próchnicy w Darłowie

2022-09-26 17:46
zęby
Autor: materiały prasowe

W darłowskich szkołach ruszył program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7-13 lat.

Program jest finansowany ze środków pochodzących z nagrody otrzymanej w konkursie „Rosnąca Odporność”, w którym Miasto Darłowo zajęło II miejsce pod względem szczepień mieszkańców przeciwko COVID-19. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Miasto pokryje koszty Programu w wysokości niemal 100 tys zł w tym i 40 tys zł w przyszłym roku. Dzieci będą miały zapewnioną bezpłatną profilaktykę i badanie stomatologiczne. Ponadto w ramach programu na terenie szkoły prowadzona będzie także edukacja w zakresie profilaktyki próchnicy dla dzieci i młodzieży oraz rodziców.

Dla dzieci jest bezpłatny i obejmuje badanie stomatologiczne oraz profilaktykę – lakowanie – wykonywane w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby przez lekarza stomatologa. W ramach programu badaniem stomatologicznym zostaną objęte dzieci mieszkające w mieście Darłowo w wieku 7-13 lat, u których badania takiego nie przeprowadzano w okresie ostatnich 6 miesięcy. Działania w ramach profilaktyki stomatologicznej obejmują: lakowanie bruzd zębów szóstych u dzieci terenu Gminy Miasta Darłowo w wieku 7-8 lat, u których do tej pory nie wykonywano zabiegu lakowania bruzd zębów szóstych lub doszło u nich do częściowej/całkowitej utraty laku. Lakowanie bruzd drugich trzonowców stałych u dzieci z terenu Gminy Miasta Darłowo w wieku 9-13 lat, u których do tej pory nie wykonywano zabiegu lakowania lub doszło u nich do częściowej/całkowitej utraty laku; fluoryzację u wszystkich dzieci w wieku 7-9 lat- na terenie miejskich szkół podstawowych, realizowana przez pielęgniarki szkolne.

Badanie stomatologiczne oraz działania w ramach profilaktyki stomatologicznej będą odbywały się w gabinetach przy ul. Podzamcze 1a w Darłowie. Na badanie stomatologiczne dzieci i młodzież będą uczęszczały grupami klasowymi z wychowawcami. Terminy z podziałem na klasy zostaną podane rodzicom w odrębnej wiadomości poprzez portal LIBRUS. Każde dziecko, u którego podczas badania stomatologicznego specjalista stwierdzi konieczność dalszej profilaktyki, otrzyma zalecenia, wraz z terminem oraz godziną zabiegu lakowania. Więcej informacji w szkołach oraz w Urzędzie Miejskim w Darłowie tel 94 355 12 30, Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lotników Morskich w Darłówku.

Listen to "profilaktyka stomatologiczna w Darłowie" on Spreaker.