Projekt „Stop pedofilii” odrzucony

2014-09-17 18:17
Ulotka informacyjna akcji Stop pedofilii
Autor: brak danych

Sprzeciwili się mu także parlamentarzyści z naszego regionu

Projekt Stop pedofilii został odrzucony w Sejmie. Mimo, że pod projektem obywatelskim podpisało się ćwierć miliona obywateli, posłowie nie dali mu szans. Sprzeciwili się mu także parlamentarzyści z naszego regionu. Projekt ten dotyczył nowelizacji Kodeksu Karnego. Inicjatorzy akcji domagali się kar za propagowanie i pochwalanie przez małoletnich zachowań seksualnych. Przygotowany został przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej i zakładał karę do 2 lat pozbawienia wolności za propagowanie i pochwalanie podejmowania przez małoletnich czynności seksualnych. Do artykułu 200b kk., który obecnie mówi że "Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2" wnioskodawcy chcieli dodać: "tej samej karze podlega, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletnich poniżej lat 15 zachowań seksualnych lub dostarcza im środków ułatwiających podejmowanie takich zachowań". Miało to związek ze zwiększoną w ostatnim czasie aktywnością seks – edukatorów, którzy swoje programy nauczania opierają standardach określonych przez WHO, a te zakładają seksualizację od pierwszych lat życia. Niestety projekt ten został odrzucony przez Sejm. Podczas debaty poselskiej na ten temat sala była prawie pusta. Następnego dnia, podczas głosowania, projekt uzyskał 264 głosów przeciwnych, 169 "za" i 6 osób wstrzymało się w głosowaniu. Projekt odrzucono już w pierwszym czytaniu. Platforma Obywatelska zagłosowała niemal jednomyślnie i większość głosowała za odrzuceniem projektu. Podobnie zachowali się posłowie partii Palikota i SLD. Przeciwko demoralizacji dzieci byli wszyscy obecni posłowie PiS, wszyscy posłowie Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwej Polski oraz większość posłów PSL. Spośród parlamentarzystów naszego regionu zakazowi propagowania seksu wśród dzieci do 15 roku życia sprzeciwili się posłowie Stanisław Gawłowski, Marek Hok z PO oraz Stanisław Wziątek z SLD. Komentarz w tej sprawie dziś w magazynie reporterów po godz. 16.00. Będzie to rozmowa z s. Magdaleną Kozłowską ze Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej (kierowniczką Domu Samotnej Matki w Koszalinie), koordynatorką akcji w diecezji. Alicja Górska; alicja.gorska@radioplu.pl

s. Magdalena Kozłowska na temat odrzucenia projektu "Stop pedofilii"