Przebudowa ulic Jedności i Głowackiego w Koszalinie

2021-10-11 14:29
Roboty drogowe
Autor: Jacek Werner /Radio ESKA

W związku z rozpoczęciem robót na ul. Jedności w Koszalinie, zamknięty dla ruchu jest odcinek jezdni od ul. Piastowskiej do łuku drogi na wysokości hali sportowej.

To pierwszy etap prac związanych z modernizacją tego fragmentu miasta. Rozbudowa i przebudowa ul. Jedności (350 m) oraz ul. Głowackiego (230 m) polegać będzie na przebudowie jezdni, chodników oraz zjazdów, rozbudowie ulicy o miejsca postojowe, rozbudowie i przebudowie kanalizacji deszczowej a także rozbudowie i przebudowie oświetlenia ulicznego. Na skrzyżowaniu ul. Jedności i Głowackiego zaprojektowano rondo.

zakaz wjazdu
Autor: materiały prasowe

Konserwator zabytków zezwolił na przełożenie kostki kamiennej w ul. Jedności. Na pozostałych odcinkach obu ulic pojawi się nowa warstwa bitumiczna. Przebudowa i rozbudowa jezdni polega na zmianie konstrukcji, korekcie niwelety ulicy, jej geometrii, a także przebudowie skrzyżowań i łuków na skrzyżowaniach. Przebudowa jezdni nie wpłynie na użytkowanie oraz zagospodarowanie przyległych terenów. Przebudowa obu ulic poprawi bezpieczeństwo, co jest istotne zwłaszcza w kontekście ulokowanych tu kilku szkół, hali i basenu. Poprawi się też standard ruchu pieszego i pojazdów. Uporządkowane zostaną także podwórka na zapleczu budynków wzdłuż ul. Pileckiego, także po to, by zapewnić dojazd do budynku wykorzystywanego przez SOS Wioski Dziecięce. Koszt inwestycji to 5,3 mln zł.