Przeciw wykluczeniu w gm. Karlino

2017-09-22 20:20
przeciw wykluczeniu
Autor: brak danych

Projekt zgłoszony przez gminę Karlino „Aktywni przeciw wykluczeniu – program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Karlino” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania z RPO w ramach Działania 7.1

Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową z wykorzystaniem aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej. Projekt otrzymał ponad milion 200 tys. zł. O tym jak będzie realizowany mówi Anna Pawłowska – Kierownik WTZ Iskierka: (AGu)

o projekcie Anna Pawłowska – Kierownik WTZ Iskierka