Przybyło kamer monitorujących Słupsk

2020-03-03 17:34
monitoring miejski
Autor: Wikimedia Commons

Z 16 do 135 wzrosła liczba kamer monitorujących Słupsk. Kamery skupione są głównie w centrum miasta, ale śledzą też drogi wylotowe. Na początku przez 16 godzin na dobę. Pozostały czas jest rejestrowany.

Przybyło kamer monitorujących Słupsk. Ich liczba wzrosła ośmiokrotnie. Teraz miasto obserwuje 135 urządzeń i strażnicy miejscy. Na początku przez 16 godzin na dobę. Pozostały czas jest rejestrowany i przechowywany przez 30 dni. Kamery skupione są głównie w centrum miasta, ale śledzą też drogi wylotowe. Miejski monitoring na taką skalę bardzo ułatwi pracę Straży Miejskiej i Policji oraz poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. -Monitoring jest bardzo przydatny jeśli chodzi o samą prewencję. Pozwala też racjonalnie dysponować patrolami policji i straży miejskiej. Pomaga w wykrywaniu wykroczeń i przestępstw. Jest to takie nasze "drugie oko" -mówi Paweł Dyjas, komendant Straży Miejskiej w Słupsku. Koszt rozbudowy monitoringu miejskiego w Słupsku wyniósł około pół miliona złotych. MW

Paweł Dyjas, komendant Straży Miejskiej w Słupsku