Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Połczynie Zdroju

2020-04-29 15:16
 Park Zdrojowy. Pijalnia wody Joasia. Fot. M. Catewicz
Autor: brak danych

Burmistrz Połczyna-Zdroju podpisał już umowę z wykonawcą robót budowlanych

Będzie to zadanie inwestycyjne mające poprawić infrastrukturę w ramach Projektu Transgraniczny rozwój turystyki w szczególności turystyki zdrowotnej w miastach Templin i Połczyn-Zdrój. W parku przewiduje się przebudowę wraz z wykonaniem odwodnienia placu przed pijalnią wody mineralnej Joasia, remont schodów przy amfiteatrze prowadzących do sanatorium Podhale i remont oświetlenia Parku Zdrojowego. Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek podpisał już umowę z wykonawcą robót budowlanych. Termin zakończenia robót budowlanych wyznaczono na 6 listopada 2020 r. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach celu Europejska współpraca terytorialna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (AGu)