Ruszają ferie zimowe i kontrole autokarów

2023-02-10 11:17
Ruszają kontrole autokarów wiozących dzieci i młodzież na ferie zimowe
Autor: KMP Koszalin Ruszają kontrole autokarów wiozących dzieci i młodzież na ferie zimowe

Koszalińscy policjanci będą prowadzili kontrole autobusów zajmujących się obsługą transportową wycieczek. Szczególną uwagę zwrócą na stan trzeźwości kierowcy oraz posiadane przez niego uprawnienia i dokumentację. Mundurowi skupiają się także na stanie technicznym autokaru, sprawdzają ogumienie, oświetlenie, oznakowanie, a także obowiązkowe urządzenia.

Wraz ze zbliżającymi się feriami zimowymi coraz więcej osób zgłasza się do koszalińskich policjantów z pytaniem dotyczącym sprawdzenia stanu technicznego autokarów, którymi ich pociechy będą wyjeżdżały na różnego rodzaju wycieczki. Bardzo często zdarza się, że przyjmowanych jest kilka zgłoszeń na ten sam dzień i na tę samą godzinę, w zupełnie innych częściach miasta lub poza jego granicami. Taka sytuacja znacznie wydłuża czas oczekiwania na przyjazd policji albo czyni to wręcz niemożliwym.

Aby uniknąć tych problemów i zapewnić wszystkim zainteresowanym możliwość poddania wskazanego pojazdu i kierowcy odpowiednim badaniom, koszalińska drogówka we współpracy z pracownikami Inspekcji Transportu Drogowego będzie przeprowadzała kontrole.

W tym celu, zanim dzieci wsiądą do autokaru, należy skontaktować się telefonicznie z Wydziałem Ruchu Drogowego pod numerem telefonu 47 78 41-374 w godzinach od 7:30 do 15:30 na co najmniej dwa dni wcześniej przed planowanym terminem wycieczki.

Po przeprowadzeniu kontroli pojazdu i jego kierowcy policjanci wystawią odpowiedni protokół. Taki dokument kierowca autokaru będzie musiał okazać na żądanie rodzica lub innej osoby zainteresowanej.