Ruszył nabór wniosków do III edycji Programu Zielona Ustka [ROZMOWA]

2022-10-18 11:28
Rusza III edycja Programu Zielona Ustka
Autor: pixaby Rusza III edycja Programu Zielona Ustka

Celem programu jest zwiększenie aktywności mieszkańców miasta w tworzeniu nowych terenów zieleni lub rewitalizacji już istniejących. Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę propozycji zadań, przy czym każdy z nich wymaga złożenia odrębnego formularza zgłoszeniowego.

Podczas oceny, punkty przyznawane będą m.in. za udział zieleni, innowacyjność i funkcjonalność pomysłu. Dodatkowe punkty mogą uzyskać wnioski pochodzące z obszaru Ustki, który osiągnął najwyższy poziom segregacji odpadów. Projekty można zgłaszać do końca listopada.

Proces naboru projektów podobny jest do Budżetu Obywatelskiego – papierowo na adres: Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, z adnotacją na kopercie „Zielona Ustka” (wnioski pobrać można w Biurze Obsługi Interesanta lub elektronicznie pod adresem: zielonaustka.budzet-obywatelski.org.

Zwycięskie wnioski wybierane będą nie w głosowaniu, a przez Panel Ekspertów powołany przez burmistrza miasta Ustka.

Do wykorzystania jest 200 tysięcy złotych.

Kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod nr tel. 59 81 54 310 lub

59 81 54 315

Listen to "Eliza Mordal, UM w Ustce" on Spreaker.