Są pieniądze na szeroko pojętą ochronę przyrody

2020-03-05 13:36
W Manowie odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z beneficjentami środków na ochronę środowiska.
Autor: brak danych

Dyskutowano o tym podczas konferencji w Manowie koło Koszalina.

O możliwościach finansowania projektów, programach ekologicznych i sytuacji podmiotów związanych z ochroną środowiska dyskutowano dzisiaj podczas corocznego spotkania przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z beneficjentami. W tym roku ruszają też nowe programy, w których można uzyskać dofinansowanie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przydziela i zarządza środkami krajowymi i europejskimi. Programy, z których pochodzi dofinansowanie to m.in. ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, ochrona atmosfery, ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest czy ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów. Pełna lista na stronie internetowej Funduszu. (więcej w pliku audio) Q

Konferencja WFOŚiGW w Szczecinie