Skonsultuj swój projekt w CEN-ie

2015-07-31 15:19
CEN Koszalin
Autor: brak danych

Planujesz wyjazd edukacyjny lub wielostronny projekt? Zgłoś się co Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, które w związku z realizacją programu Erasmus+ uruchomiło punkt konsultacyjno-informacyjny.

Uzyskać w nim można ważne informacje dotyczące sektora edukacyjnego w województwie zachodniopomorskim. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, w ramach projektu pn. Organizacja regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020, oferuje wsparcie konsultantów regionalnych, przeszkolonych =i autoryzowanych przez FRSE, w dwóch formach: 1) spotkania informacyjne trwające 5 godzin, podczas których poruszana jest tematyka dotycząca struktury programu, jego celów i priorytetów, jakościowych kryteriów oceny wniosków, zasad oraz cyklu realizacji inicjatyw, w tym kwestii ich finansowania. Ponadto konsultanci udzielają informacji jak prawidłowo wypełnić wniosek oraz o obsłudze systemu URF i ECAS. Szczegóły naboru na spotkania informacyjne dostępne są na Akademii Erasmus+ i na stronie internetowej: www.cen.edu.pl. 2) konsultacje, gdzie wraz z konsultantem regionalnym można przedyskutować pomysł na projekt, zasięgnąć porady dotyczącej prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie bądź zasad finansowania zadania. W związku z zainteresowaniem spotkaniami jak i czasem niezbędnym na szczegółową rozmowę z konsultantami regionalnymi, wszyscy chętni proszeni są wcześniejszy kontakt z pracownikiem Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie mieszczącego się przy ulicy Ruszczyca 16: Anna Walkowiak, telefony: 94 347 67 24, 604 506 832 lub e-mail: annawalkowiak@cen.edu.pl - konsultacje, środa, w godzinach 13:00-16:00. Informację o Erasmus+ Edukacja Szkolna można znaleźć również na stronie: http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/ (AGu)