Słupska Szkoła Policji będzie gospodarzem 8. turnieju policyjnych ratowników

2023-04-14 15:01
Słupska Szkoła Policji będzie gospodarzem 8. turnieju policyjnych ratowników
Autor: slupsk.szkolapolicji.gov.pl Słupska Szkoła Policji będzie gospodarzem 8. turnieju policyjnych ratowników

Już po raz ósmy Szkoła Policji w Słupsku będzie gospodarzem Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W tym roku zmaganiom towarzyszyć będą również specjalistyczne warsztaty.

Zawody rozegrane zostaną w dniach 5-7 czerwca 2023 roku.

Celem zawodów nad którymi patronat objął komendant główny policji - jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kolejna edycja zawodów ma także ugruntować wizerunek sprawnego, wszechstronnie wyszkolonego policjanta, gotowego nieść pomoc poszkodowanym.

W zawodach udział wezmą reprezentacje policyjnych ratowników ze wszystkich województw, którzy posiadają aktualne uprawnienia ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W trakcie trzydniowej realizacji rozegrane zostaną cztery konkurencje praktyczne oraz test wiedzy zawodowej.

W drugim dniu zawodów, po rozegraniu konkurencji odbędą się również warsztaty pod hasłem „Ratownik w zintegrowanym systemie medycznym”. Wśród poruszanych tematów znajdą się między innymi kwestie dotyczące psychologicznych aspektów udzielania pierwszej pomocy, ewakuacja rannej osoby w fazie Tactical Evacuation Care oraz posługiwanie się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi - Excited Delirium Syndrome.

Szczegóły i regulamin zawodów na stronie slupsk.szkolapolicji.gov.pl