Strajk nauczycieli w Koszalinie

2019-04-08 15:24
1018 nauczycieli przystąpiło w Koszalinie do strajku.
Autor: brak danych

Strajk nauczycieli w Koszalinie

Ponad 1000 nauczycieli i innych pracowników oświaty z Koszalina przystąpiło dzisiaj do strajku w szkołach i pozostałych placówkach. Sytuacja jest dynamiczna i cały czas monitorowana, mówi zastępca prezydenta Koszalina, Przemysław Krzyżanowski. Do strajku przystąpili nie tylko nauczyciele, ale także pracownicy administracyjni, woźni, czy kucharki. Przypominamy, że w przypadku strajku, rodzice mogą skorzystać z przepisów kodeksu pracy i zostać z dziećmi w domach. Pierwsza możliwość to wykorzystanie dwóch dni opieki na zdrowe dziecko. O takie dni pracownik musi wnioskować. Dotyczy to dzieci do 14. roku życia i przysługuje tylko jednemu z rodziców. Drugie rozwiązanie to zasiłek opiekuńczy na dziecko, które nie ukończyło ośmiu lat. Zasiłek opiekuńczy to 80% wynagrodzenia. Wniosek o zasiłek rodzic składa u pracodawcy.

Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta Koszalina