Stypendia dla uczniów i sportowców ze Szczecinka

2022-10-21 14:13
Burmistrz Szczecinka po raz kolejny przyzna coroczne stypendia dla zdolnych uczniów
Autor: szczecinek.pl Burmistrz Szczecinka po raz kolejny przyzna coroczne stypendia dla zdolnych uczniów

Tylko do 5 listopada można składać wnioski o stypendium Burmistrza Miasta Szczecinek za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe.

STYPENDIA PRZYZNAWANE SĄ COROCZNIE UCZNIOM I STUDENTOM ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE MIASTA SZCZECINEK, W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH: 12 stypendiów uczniom szkół podstawowych, 2 stypendia uczniom szkół ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych, 2 stypendia artystyczne – uczniom szkoły muzycznej oraz uczniom będącym członkami stowarzyszeń i organizacji artystycznych, mających siedzibę oraz działających na terenie miasta Szczecinek – za wybitne osiągnięcia artystyczne, 3 stypendia sportowcom - uczniom jednej z wyżej wymienionych szkół, za wybitne osiągnięcia sportowe, 2 stypendia studentom, którzy w dniu złożenia wniosku stypendialnego nie przekroczyli wieku 26 lat.

WNIOSKI O STYPENDIUM DO BURMISTRZA SZCZECINKA SKŁADAJĄ: dyrektorzy szkół, statutowi przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji artystycznych mających siedzibę oraz działających na terenie miasta Szczecinek – ilość wniosków składanych przez jedno stowarzyszenie lub organizację nie może przekroczyć liczby 2, statutowi przedstawiciele klubów sportowych mających siedzibę oraz działających na terenie Szczecinka z zastrzeżeniem, że liczba wniosków składanych przez jeden klub nie może przekroczyć liczby 3, oraz studenci.

Dokumenty należy składać w biurze obsługi interesanta urzędu miejskiego w Szczecinku - na parterze.