Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia wypoczywali w Kołobrzegu

2022-08-16 17:01
Obóz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Kołobrzegu
Autor: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia Obóz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia m.in z diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej w Kołobrzegu

Zakończył się kilkudniowy obóz formacyjny stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W kołobrzeskim ośrodku Caritas wypoczywało około 40 osób. Dziś spotkał się z młodzieżą bp Zbigniew Zieliński.

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia z terenu diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej oraz z archidiecezji szczecińsko- kamieńskiej kończą dziś kilkudniowy obóz formacyjny w Kołobrzegu. Bierze w nim udział około 40 stypendystów. Towarzyszyli im wolontariusze Fundacji- stypendyści studenci oraz siostry i bracia zakonni. Na zakończenie pobytu spotkał się z uczestnikami bp Zbigniew Zieliński.

Bp Zbigniew Zieliński spotkał się dziś ze stypendystami Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Kołobrzegu
Autor: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia Bp Zbigniew Zieliński spotkał się dziś ze stypendystami Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Kołobrzegu

"Obóz to przede wszystkim integracja młodych, wspólne dawanie sobie świadectw wiary, a to wszystko przez wspólną rekreację, spędzanie czasu na wycieczkach, zajęcia sportowe. Niezwykle ważnym elementem obozów jest formacja duchowa"- wyjaśnia ks. Paweł Wojtalewicz, koordynator Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej. "W czasie, kiedy wielu młodym ludziom nie jest po drodze do Kościoła, bo przeżywają osobiste kryzysy wiary, chcemy umocnić naszych stypendystów, aby sami mężnie trwali w wierze, ale odkrywając swoje talenty, dary i charyzmaty, mieli siłę do dawania świadectwa swoim rówieśnikom"- dodaje ks. Wojtalewicz.

Od 1 września rozpoczyna się rekrutacja do programu stypendialnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na nowy rok szkolny . W diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej z tej pomocy korzysta ponad 50 osób. To uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej, średniej lub studenci.

Jakie kryteria trzeba spełnić, by otrzymać stypendium? To pochodzenie z mniejszych miejscowości, do 20 tys. mieszkańców. Ważnym kryterium jest także dochód, nie przekraczający 2100 zł na osobę w rodzinie. Liczy się także średnia ocen. Z programu stypendialnego mogą korzystać zdolni uczniowie, utalentowani, ale pochodzący z biedniejszych rodzin. Stypendium wynosi od 400-600 zł miesięcznie.

Listen to "ks. Paweł Wojtalewicz, koordynator Fundacji DNT w diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej" on Spreaker.

Nabór wniosków o stypendium od 1 września do 30 listopada. Szczegóły na stronie diecezji [TUTAJ].