Święto Jordanu w Koszalinie

2023-01-18 14:07
Cerkiew Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Koszalinie
Autor: Magda Wanowska-Miksa Cerkiew Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Koszalinie

Święto Jordanu jest też jednym z najbardziej symbolicznych i malowniczych świąt w cerkwi greckokatolickiej i prawosławiu. Symbolika Jordanu objawia się przede wszystkim w znaczeniu wody.

W Konkatedrze Greckokatolickiej pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Koszalinie 19 stycznia o godz. 9.30 i o godz.17.00 przy ul. Niepodległości 24-26 odbędą się uroczystości cerkiewne związane ze Świętem Objawienia Pańskiego, zwanego Jordanem. W cerkwi prawosławnej w Koszalinie przy ul. Mickiewicza 22 święto Jordanu odbędzie się o godz.10.00

W czasie uroczystości woda zmienia swoje znaczenie, z będącej obrazem potopu, staje się wodą chrztu - "źródłem wody żywej". Jeśli zdarzy się, iż w czasie modlitw w przerębli ukaże się ryba lub małe rybki jest to uznawane za dobry znak dla lokalnej społeczności na najbliższy rok. Przez wiernych uczestniczących w święcie Jordan uznawany jest za symbol ponownego chrztu w wodzie.

Święto jest pamiątką chrztu Chrystusa w Jordanie. Obchody zaczynają się już wieczorem poprzedniego dnia. Wtedy odprawiana jest liturgia św. Bazylego, połączona z nieszporami, z poświęceniem chleba, pszenicy, wina i oliwy. Po liturgii odbywa się w kościele pierwsze, główne poświęcenie wody, tzw. wielkie jordańskie poświęcenie wody. Wieczorem odprawiane jest Wielkie Powieczerie. Tego dnia wierni zachowują post, a wieczorem w domach odbywa się tzw. szczodry wieczór – uroczysta wieczerza, podobna do tej w wigilię Bożego Narodzenia. W sam dzień Objawienia Pańskiego, 19 stycznia, odprawiana jest rano liturgia św. Jana Chryzostoma (poprzedzona jutrznią), a po niej następuje drugie poświęcenie wody, w którym tłumnie biorą udział wierni.

Zgodnie z tradycją w czasie tego Święta powinna być poświęcona woda żywa, płynąca. Tam, gdzie jest możliwość, drugie poświęcenie wody odbywa się nad rzeką, dokąd wierni udają się w uroczystej procesji. Poświęcenie odbywa się poprzez modlitwy kapłana, przez zanurzanie w wodzie tzw. trójc – specjalnych trzech świeczników z trzema świecami, błogosławienie ręką i tchnienie kapłana które symbolizuje tchnienie Ducha Świętego, oraz przez zanurzenie krzyża. Jordańską wodę wierni spożywają tego dnia w czasie liturgii, a także zabierają do domu. Kropi się nią obejścia, pola, przechowuje się na różne potrzeby. Jordańską wodę przynosi do domów także kapłan chodzący po kolędzie.