Sympozjum o Bożym Miłosierdziu 1 sobotę w WSD w Koszalinie

2016-11-18 19:00
Budynek WSD Koszalin
Autor: www.wsdkoszalin.eu

Na zakończenie Roku Miłosierdzia sympozjum o tej tematyce w koszalińskim seminarium. Adresowane nie tylko do kleryków.

Sympozjum naukowe o Bożym Miłosierdziu odbędzie się w sobotę (19 listopada) w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie. To w ramach zakończenia jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Program: •8.30 - powitanie: ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US - dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ks. dr Wojciech Wójtowicz - rektor WSD w Koszalinie •8.40 - wykład 1: ks. prof. dr hab. Janusz Lemański (Uniwersytet Szczeciński): Doświadczenie osobiste i historyczne źródłem odkrycia prawdy o miłosierdziu Boga Izraela •9.00 - wykład 2: ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski, członek Papieskiej Komisji Biblijnej): Miłosierdzie Chrystusa - słowa i czyny •9.45 do 10.15 - przerwa na kawę •10.15 - wykład 3: ks. prof. dr hab. Czyżewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Być miłosiernym jak Ojciec (Łk 6,36) w interpretacji patrystycznej •11.00 - wykład 4: ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2004-14 członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej): Czym jest miłość? Odpowiedź Josepha Ratzingera/Benedykta XVI jako synteza miłosierdzia i sprawiedliwości •11.45 do 12.15 - dyskusja •12.15 wykład 5: ks. prof. dr hab. Edward Sienkiewicz (Uniwersytet Szczeciński): Teologia Bożego miłosierdzia w społeczno-politycznym sporze o sprawiedliwość •12.40 - wykład 6: ks. dr Andrzej Wańka (Uniwersytet Szczeciński): Miłosierdzie w religiach niechrześcijańskich. Alicja Górska

Rozmowa z ks. prof. Edwardem Sienkiewiczem