Szkoły w gminie Połczyn Zdrój zyskają nowe pracownie, a uczniowie ciekawe zajęcia

2024-01-25 18:26
SP nr 2 w Połczynie
Autor: materiały prasowe

Tuż po feriach rusza nowy projekt adresowany do uczniów szkół podstawowych w gminie Połczyn-Zdrój. Za ponad 1,7 miliona zł zorganizowanych będzie ogrom ciekawych zajęć dla uczniów. Powstaną też nowe pracownie.

W czerwcu 2023 r. Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju aplikował o środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027. W styczniu okazało się, że znalazł się wśród 83 samorządów województwa zachodniopomorskiego, które otrzymają wsparcie finansowe.

- Warto zaznaczyć, że nasza gmina jako jedyny samorząd powiatu świdwińskiego, została zakwalifikowana do wsparcia finansowego. Przyznana jej kwota 1 722 883,50 zł jest jedną z najwyższych dla wszystkich projektów gmin w województwie

– podkreśla burmistrz Sebastian Witek.

Co istotne, dla projektu nie był wymagany własny wkład finansowy, a jedynie związany z użyczeniem bazy szkół. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz zwiększenie potencjału dydaktycznego szkół poprzez zakup sprzętów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć.

- Projekt skierowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych i realizowany będzie w okresie od lutego 2024 r. do czerwca 2025 r. Obejmuje on realizację szerokiego spektrum zajęć, m.in. przedmiotowych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kół zainteresowań. Część z nich będzie mogła odbywać się w ramach wyjazdów do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

– opisuje szczegóły Bogdan Wachowiak, Kierownik Wydziału Edukacji połczyńskiego Ratusza.

Ponadto w celu realizacji zajęć przewidzianych w projekcie oraz osiągnięcia zakładanych celów w postaci podniesienia kwalifikacji uczniów, projekt zakłada wyposażenie w sprzęt potrzebny do zorganizowania cyfrowego laboratorium, pracowni przyrodniczej, multimedialnej pracowni przedmiotowej, pracowni geograficznej oraz doposażenia szkół w sprzęt komputerowy.

-Projekt rusza już po feriach zimowych. Jesteśmy przekonani, że dobrze służył będzie potrzebom uczniów, zwłaszcza w aspekcie ustawicznego podnoszenia jakości kształcenia, co stanowi jeden z priorytetów gminy

-dodaje burmistrz.