Teleopieka dla usteckich seniorów

2022-07-18 13:05
Teleopieka dla usteckich seniorów
Autor: Materiały prasowe Teleopieka dla usteckich seniorów

MOPS w Ustce rozpoczął realizację programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”. W ramach programu 40 Seniorów zostanie wyposażonych w opaski bezpieczeństwa (teleopiekę), które będą całodobowo monitorowały stan ich zdrowia.

Program jest skierowany do mieszkańców Ustki w wieku powyżej 65 roku życia, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na swój wiek, stan zdrowia, mieszkających samotnie lub z bliskimi osobami, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce otrzymał dofinansowanie w kwocie 56878,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wielu usteckich seniorów mieszka samotnie, a ich stan zdrowia często wymaga stałego

monitorowania. Teleopieka gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniorów w miejscu zamieszkania, a także pozwala na podejmowanie natychmiastowej reakcji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora – zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak również w sytuacji wystąpienia incydentów w miejscu zamieszkania.

W ramach projektu ”Usteckie Centrum Usług Społecznych II” zakupiono 30 opasek bezpieczeństwa, które będą przekazywane uczestnikom projektu. W Ustce wsparciem teleopieki objętych zostanie 125 seniorów.