Towarzystwo Przyjaciół Dzieci podsumowuje połowę kadencji

2017-03-20 10:54
Zachodniopomorski Oddział TPD
Autor: brak danych

Pracy było dużo.

Na terenie byłego województwa koszalińskiego powstały kolejne przedszkola prowadzone przez TPD, odremontowane zostały świetlice, otwarta placówka całodobowa, a podopiecznym organizacji zaproponowano nowe zajęcia, między innymi: teatralne, muzyczne i plastyczne. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma też swoje koła terenowe, między innymi w Szczecinku. Tam placówka otacza swoją opieką dzieci niepełnosprawne. - Organizujemy spotkania okolicznościowe i wycieczki i mogę szczerze powiedzieć, że nasi podopieczni zawsze czekają na nie z niecierpliwością - mówi Danuta Turowska, prezes terenowego koła TPD. O tym, że koszaliński oddział TPD działa prężnie świadczą, przede wszystkim zadowolone dzieci, które spędzają czas w świetlicach, ale też wojewódzkie władze organizacji. - Koszalin to wiodący w kraju oddział okręgowy, między innymi dlatego, że prowadzi najwięcej stałych placówek wsparcia dla dzieci i rodzin - podkreśla Zygmunt Pyszkowski, prezes Zachodniopomorskiego TPD. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie zrzesza ponad 1400 osób, a w planach na kolejne lata ma, między innymi otwieranie kół w miejscowościach, w których dotychczas nie działało. (amb)

Zygmunt Pyszkowski, prezes Zachodniopomorskiego Oddziału TPD