Trwa rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w Ustce

2020-03-10 15:47

Swoje pociechy można zapisywać do placówek oświatowych do końca marca.

W Ustce rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych. Do dyspozycji rodziców są 3 przedszkola miejskie i jak zapewniają władze miasta, dla nikogo nie powinno zabraknąć miejsca. Z danych dotyczących urodzeń wynika, że do placówek zgłosi się nie więcej jak 120 uczniów. Powstające oddziały będą liczyły 24 osoby, co pozwoli na utworzenie pięciu klas pierwszych: po dwie w szkołach numer 1 i 2 i jednej w szkole nr 3. Rekrutacja trwa do 31 marca. W każdej ze szkół podstawowych w Ustce istnieje możliwość utworzenia klasy sportowej – zależnie od zainteresowania dzieci i rodziców, a szczegóły będą uzgadniane z dyrektorami szkół. Natomiast nowe klasy mistrzostwa sportowego tworzone będą w Szkole Podstawowej nr 1 (dyscypliny: lekkoatletyka, żeglarstwo, pływanie) oraz w Szkole Podstawowej nr 2 (dyscypliny: piłka ręczna dziewcząt oraz piłka nożna chłopców). Zaproponowane umowy, regulujące współpracę dotyczącą realizacji programu sportowego, podpisały już Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej Szczypiorniak oraz Lekkoatletyczny Klub Sportowy Jantar. Natomiast prezes klubu piłkarskiego MKS Jantar Ustka zadeklarował jej podpisanie. Klasy mistrzostwa sportowego już funkcjonujące w Szkole Podstawowej nr 3, będą działały w placówce na dotychczasowych zasadach. Harmonogram rekrutacji do szkół: 2.03.2020 - 31.03.2020 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (wnioski można pobrać z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej placówki) do 21.04.2020 - weryfikacja wniosków 27.04.2020 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 27.04.2020 - 04.05.2020 - osobiste potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia 05.05.2020 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 09.04.2020 - 30.04.2020 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły - termin w postępowaniu uzupełniającym Potrzebne dokumenty: zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej; wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej; oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) potwierdzające wolę przyjęcia kandydata po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły pierwszego wyboru; kserokopia pierwszej strony PIT rodzica /rodziców (prawnych opiekunów) za ostatni rok podatkowy lub w przypadku, jeżeli nie dokonano jeszcze rozliczenia, kserokopia pierwszej strony PIT za poprzedni rok podatkowy, potwierdzona przez Urząd Skarbowy w wersji papierowej lub wydruk elektronicznie złożonego zeznania podatkowego wraz z UPP Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia lub Karta Mieszkańca. Wszelkie informacje o rekrutacji na stronach internetowych szkół: Szkoła Podstawowa nr 1, tel. 59 814 46 24 Szkoła Podstawowa nr 2, tel. 59 814 50 81 Szkoła Podstawowa nr 3, tel. 59 814 44 13 W dniach 2-27 marca odbywa się w Ustce także rekrutacja do przedszkoli miejskich. Wymagane dokumenty: wniosek o przyjęcie kandydata; oświadczenie rodzica/rodziców (prawnych opiekunów) potwierdzające wolę przyjęcia kandydata; kserokopia pierwszej strony PIT rodzica /rodziców (prawnych opiekunów) za ostatni rok podatkowy lub w przypadku, jeżeli nie dokonano jeszcze rozliczenia, kserokopia pierwszej strony PIT za poprzedni rok podatkowy, potwierdzona przez Urząd Skarbowy w wersji papierowej lub wydruk elektronicznie złożonego zeznania podatkowego wraz z UPP Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia lub Karta Mieszkańca. Więcej informacji uzyskać można bezpośrednio w placówkach: Przedszkole Miejskie nr 1 tel. 59 814 42 09 Przedszkole Miejskie nr 2 Delfinki tel. 59 814 49 93 Przedszkole Miejskie nr 3 tel. 59 814 49 93 Q

Eliza Mordal, rzecznik prasowa usteckiego magistratu