Trwa rekrutacja do Seminarium Duchownego i Instytutu Teologicznego w Koszalinie

2015-06-23 18:57
Ks. Wojciech Wójtowicz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie
Autor: brak danych

Chętnych, jak na lekarstwo.

Trwa rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Przed kandydatami na kapłanów 7 lat edukacji. Aby spełnić warunki przyjęcia do seminarium trzeba dostarczyć: własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do WSD wraz z motywacją, życiorys uwzględniający etapy życia religijnego, opinię księdza proboszcza rodzinnej parafii, opinię katechety z klasy maturalnej, aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania, dowód osobisty i dwie fotografie. Wszelkie niezbędne informacje na stronie www.wsdkoszalin.eu. Rekrutacja na teologię trwa także w Instytucie Teologicznym w Koszalinie. To z kolei propozycja dla osób świeckich. A więcej szczegółowych informacji na stronie internetowej instytutu: www.itkoszalin.pl. Q

Ks. Wojciech Wójtowicz, rektor WSD w Koszalinie