Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

2024-01-22 14:16
Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
Autor: MK Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zgromadził w niedzielę w parafii ewangelicko-augsburskiej w Koszalinie przedstawicieli większości kościołów chrześcijańskich działających na naszym terenie.

Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji. Homilię wygłosił ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, bp Zbigniew Zieliński.

- Ekumenizm jest mocno wpisany w łono każdego chrześcijańskiego kościoła, który podejmuje refleksję chociażby nad samymi tekstami biblijnymi, zadając sobie pytanie o to, na ile jesteśmy ciągle „jedno”. Czas Tygodnia Modlitw jest czasem modlitwy i właśnie tej refleksji. Dzisiaj nie jesteśmy autorami podziałów w Kościele, ale ich spadkobiercami – powiedział Radiu Plus biskup koszalińsko-kołobrzeski, Zbigniew Zieliński.

Nabożeństwo ekumeniczne w koszalińskiej świątyni luteranów uświetnił koncert kolęd w wykonaniu żeńskiego chóru Kanon z Cewlina. Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w czwartek 25 stycznia w Pile.

Listen to "Nabożeństwo ekumeniczne w parafii ewangelicko-augsburskiej w Koszalinie" on Spreaker.