Trwają prace nad planem ochrony Parku Krajobrazowego Dolina Słupi

2021-01-11 14:40
Trwają prace nad planem ochrony Parku Krajobrazowego Dolina Słupi
Autor: www.dolinaslupi.pl

Plan ma być gotowy w przyszłym roku.

Trwają prace nad nowym planem ochrony Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Przyrodnicy dokonali inwentaryzacji gatunków fauny i flory. Teraz wiadomo, ile gatunków roślin i zwierząt zamieszkuje ten obszar. Wśród nich znaleźć można unikalne gatunki roślin i zwierząt. - Przeprowadziliśmy dwa z sześciu etapów prac nad planem. Inwentaryzacja fauny i flory przyniosła nam trochę nowości. Park krajobrazowy zamieszkuje 1118 gatunków bezkręgowców, około 30 gatunków ryb, 11 gatunków płazów, 5 gatunków gadów i aż 143 gatunki ptaków. Policzono również ssaki, których liczbę szacuje się na 42 gatunki - powiedział Radiu Plus kierownik Parku, Marcin Miller. Osią Parku jest rzeka Słupia wraz z bogatą siecią jej dopływów. Należy ona do rzek przymorskich. Całość jej dorzecza leży na obszarze województwa pomorskiego, w jego północno-zachodniej części. Długość Słupi wynosi 138,6 km, jej źródła znajdują się na Pojezierzu Kaszubskim. Rzeka uchodzi do Bałtyku w Ustce. Obszar Parku obejmuje środkowy bieg rzeki wraz z kilkoma dopływami. Ponad 70 proc. powierzchni Parku zajmują lasy. Lasy liściaste reprezentowane są przez kilka typów zbiorowisk, z których największe powierzchnie zajmują buczyny. Dolinom rzecznym dodatkowo towarzyszą grądy i lasy łęgowe. Na obszarze Parku dominują lasy z udziałem sosny częściowo o charakterze naturalnych borów, częściowo zbiorowisk zastępczych na siedliskach grądów i buczyn. Miejscami występują płaty borów bagiennych, wykształcone na torfowiskach wysokich i przejściowych w końcowej fazie ich zarastania. Dolina Słupi to także prawdziwy raj dla kajakarzy. (Posłuchaj naszego rozmówcy) Q

Marcin Miller, kierownik Parku Krajobrazowego Dolina Słupi