Twoje dziecko jedzie na wycieczkę? Policja skontroluje autokar

2024-05-22 14:15
Koszalińscy policjanci skontrolują autokar
Autor: pexels Koszalińscy policjanci skontrolują autokar

Policjanci z Koszalina prowadzą kontrole autobusów zajmujących się obsługą transportową. Szczególną uwagę zwrócą na stan trzeźwości kierowcy oraz posiadane przez niego uprawnienia i dokumentację. Mundurowi w trakcie badań skupiają się także na stanie technicznym autokaru, a także sprawdzą obowiązkowe urządzenia w które powinien być zaopatrzony pojazd.

W ostatnich dniach często zdarza się, że przyjmowanych jest kilka zgłoszeń na ten sam dzień i na tę samą godzinę w innych częściach miasta lub poza jego granicami. Taka sytuacja znacznie wydłuża czas oczekiwania na przyjazd policji albo czyni to wręcz niemożliwym.

Aby uniknąć takich problemów i zapewnić wszystkim zainteresowanym możliwość poddania wskazanego pojazdu i kierowcy odpowiednim badaniom, zanim dzieci wsiądą do autokaru, należy skontaktować się telefonicznie z Wydziałem Ruchu Drogowego pod numerem telefonu 47 78 41- 374 w godzinach od 7:30 do 15:30 na co najmniej dwa dni przed planowanym terminem wycieczki. Znacznie usprawni to możliwość przeprowadzenia kontroli.

Po przeprowadzeniu kontroli pojazdu i jego kierowcy policjanci wystawią odpowiedni protokół. Taki dokument kierowca autokaru będzie musiał okazać na żądanie rodzica lub innej osoby zainteresowanej.