Usteckie kąpieliska gotowe na przyjęcie turystów

2024-06-19 13:09
Kąpielska w Ustce gotowe do przyjęcia plażowiczów
Autor: pexels Kąpielska w Ustce gotowe do przyjęcia plażowiczów

W Ustce uruchomiono pierwsze dwa kąpieliska strzeżone. Cała plaża w granicach miasta patrolowana będzie przez ratowników na łodzi motorowej i skuterach wodnych. W wysokim sezonie służbę ratowniczą na kąpieliskach w Ustce pełnić będzie ok. 30. ratowników.

Plaża strzeżona

 Ustka Wschód:

400 mb strzeżonego kąpieliska - 4 stanowiska ratownicze, pełne wyposażenie, po trzech wykwalifikowanych i doświadczonych ratowników na stanowiskach, kąpielisko oznakowane, strzeżone w godz. 10:00-18:00

kąpielisko oddalone 225 m od falochronu wschodniego, czynne od 01.07.2024r. -31.08.2024r. Odcinek 100 mb - jedno stanowisko czynne 15.06.2024 do 31.06.2024 i 01.09.2024 -15.09.2024r.

Baza WOPR- Ustka Wschód - 100 m od falochronu wschodniego:

dyżur pod telefonem alarmowym 605 116 243, punkt medyczny z ratownikiem medycznym na dyżurze, kierownik kąpielisk, w dyspozycji skutery wodne, łódź motorowa, quady, , stanowisko z wózkiem - amfibią do kąpania dla osób z niepełnosprawnościami - obsługiwany przez ratownika WOPR

Ustka Zachód II:

200 m sektora strzeżonego, sektor oddalony od falochronu zachodniego w odległości około 620 m, pełna obsada ratownicza, dwie wieże ratownicze z pełnym wyposażeniem, sektor strzeżony od 10:00 – 18:00, łączność radiowa, podstawowa pomoc medyczna, od strony wody skuter wodny, dojście do sektora - wejście nr 2 – przedłużenie ul. Kościelniaka. Sektor zgłoszony do programu Błękitna Flaga 2024

sektor wyposażony w stanowisko z wózkiem amfibią do kąpania dla osób z niepełnosprawnościami

Na każdym wejściu - 9 wejść na plażę - usytuowane są tablice informacyjne z numerem telefonu do służb ratowniczych, ze znakami obowiązującymi na plaży, regulaminem kąpieliska, informacją o jakości wody na kąpielisku oraz podstawowymi informacjami o występujących zagrożeniach. Ponad to cała plaża oznakowana tablicami informującymi o :

- miejscach z zakazem kąpieli i miejscach niebezpiecznych (czarny punkt)

- występowaniu budowli wodnych (sztuczna rafa)

- zakazie wchodzenia na pale i kąpania się w odległości bliższej niż 5 m od pali.

Wejścia na plaże ponumerowane są zgodnie z zaleceniami Urzędu Morskiego tj.

- Nr 32- dawne wejście nr 1 - III molo

- Nr 31 – dawne wejście nr 2 - przedłużenie ul. Kościelniaka

- Nr 29R- dawne wejście nr 3 - wejście techniczne przy falochronie zachodnim

- nr 27 -dawne wejście nr 4 - wejście plaża wschód przy toaletach p. Skórko

- Nr 26- dawne wejście nr 5 - wejście plaża wschód przy Szerokie Wody (Laguna Marine)

- Nr 25- dawne wejście nr 6 - wejście plaża wschód od ul. Żeromskiego

- Nr 24- dawne wejście nr 7- wejście plaża wschód od ul. Kopernika

- Nr 23 – dawne wejście nr 8 - wejście plaża wschód od ul. Leśna

- Nr 21- dawne wejście nr 9 - wejście plaża wschód od ul. Trakt Solidarności

Numery wejść widoczne na bramach reklamowych zlokalizowanych na wejściach na plażę.

Pozostała numeracja wejść dostępnych dla plażowiczów zainstalowana jest przez Urząd Morski (mapka wejść na plażę).

Na wieżach ratowniczych znajdować się będą maszty z wywieszanymi flagami informującymi :

- FLAGA CZERWONA – CAŁKOWITY ZAKAZ KĄPIELISKA

- FLAGA BIAŁA – KĄPIEL DOZWOLONA

Poza tym na wieżach umieszczone są tablice meteo z aktualnym stanem morza, temperaturą wody i powietrza, siłą wiatru.

Na plażę można wprowadzać zwierzęta z jednym wyjątkiem: obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na kąpieliska w godzinach ich pracy tj. 10:00 – 18:00 w okresie 15.06.2024 – 15.09.2024 - zgodnie z Ustawą prawo Wodne i zaleceniami sanitarnymi Głównego Inspektora Sanitarnego

 Wejście nr 31 - Ustka Zachód II prowadzi do sektora sportowego na którym: znajdować się będą boiska do piłki siatkowej i piłki nożnej. Animatorzy OSiR Ustka będą prowadzić zajęcia dla plażowiczów - na tym sektorze obowiązuje zakaz plażowania w obrębie boisk.

 Wszystkie wejścia na plażę oznakowane są tablicami z numerem wejścia i piktogramem zwierzątka przypisanego do tego wejścia. Na plaży są usytuowane znaki z numerem sektora i piktogramem zwierzątka takim samym, jak na tablicy z numerem danego wejścia na plażę. Takie oznakowanie znacznie ułatwia poszukiwanie zagubionych dzieci czy też osób starszych, jak również ułatwia określenie miejsca gdzie karetka pogotowia, policja lub inne służby mogą podjechać w celu udzielenia pomocy lub interwencji

 Na plaży Zachodniej – wejście nr 31 zainstalowana jest reluma - specjalny pomost o długości około 80 m i szerokości 3 m (w zależności od szerokości plaży). Pomost ułatwia dotarcie jak najbliżej wody i miejsc plażowania osobom z niepełnosprawnościami, seniorom czy wózkom dziecięcym. Przy tym zejściu znajduje się również wózek - amfibia przeznaczony do kąpania osób niepełnosprawnych obsługiwany przez ratownika WOPR. Osoba chcąca skorzystać z wózka zgłasza się do ratownika wraz z opiekunem. Kąpiel pod nadzorem ratownika trwa do 30 minut ( zależy od temperatury wody)

 Na plaży Wschodniej – wejścia nr 27 i 24 również są wyposażone w zejścia dla osób niepełnosprawnych – reluma- jej długość co rocznie uzależniona jest od szerokości plaży.zejście nr 27 – plaża Wschodnia wyposażone jest w platformę, na której znajduje się specjalny wózek – amfibia, który to umożliwia kąpanie się w kąpielisku morskim osób niepełnosprawnych. Platforma z wózkiem jest oznakowana. Osoba chcąca skorzystać z wózka zgłasza się do ratownika wraz z opiekunem. Kąpiel pod nadzorem ratownika trwa do 30 minut (zależy od temperatury wody) 

Informacje dodatkowe:

Woda w kąpieliskach jest co 14 dni badana w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku , a wyniki zamieszczane są:

- tablice przy wejściach na plażę

- tablica na promenadzie, przy wejściu nr 4

- serwis kąpieliskowy

- na tablicy OSiR Ustka

- na stronie internetowej www.osir.ustka.pl

- są dostępne w bazie WOPR na plaży wschodniej

 Plaża sprzątana będzie gruntownie codziennie rano do godz. 9:00, a w razie konieczności również w godzinach popołudniowych. Plaża, jeśli warunki pogodowe pozwalają, będzie bronowana 2 x tygodniowo i raz na 3 tygodnie przesiewana maszyną do czyszczenia piasku (intensywność zależna od obłożenia kąpielisk)

 Nadzór nad kąpieliskami i plażą w granicach miasta Ustka pełni pracownik OSiR Ustka -specjalista ds. plaż i kąpielisk - Zbigniew Wiśniewski tel. 530 682 638

Listen to "Eliza Mordal, UM w Ustce" on Spreaker.