Ustka wyróżniona tytułem "Miasto z klimatem"

2021-10-27 14:48
Sanatorium Perła Ustka
Autor: Thinkstockphotos.com Sanatorium Perła Ustka położone jest kilometr od centrum, przy leśnym trakcie spacerowym.

Ustka została wyróżniona przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska tytułem „Miasto z klimatem” w kategorii jakość powietrza.

W ramach tegorocznej edycji „Miasta z Klimatem” Ministerstwo Klimatu i Środowiska przeprowadziło analizę działań podejmowanych przez miasta. Została ona przeprowadzona w pięciu kategoriach: jakość powietrza, zieleń miejska, transport zeroemisyjny, transformacja energetyczna oraz retencja miejska. Dane pochodziły z Głównego Urzędu Statystycznego, Inspekcji Ochrony Środowiska i Urzędu Nadzoru Technicznego, a także pozyskanych bezpośrednio od miast biorących udział w inicjatywie.

Po weryfikacji przesłanych przez miasta formularzy oraz analizie, wybrano 5 miast i nadano im tytuł Miasta z Klimatem w każdej z 5 kategorii. Ustka została wyróżniona za swoje działania na rzecz jakości powietrza. Miasta z najlepszymi wynikami oraz miasta wyróżniające się zostaną zaproszone do współpracy w ramach specjalistycznego doradztwa strategicznego renomowanych instytucji takich jak Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytut Badawczy Leśnictwa i Narodowe Centrum Badań Jądrowych. W ten sposób Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wspierać proces planowania i wdrażania polityki klimatyczno-środowiskowej na poziomie lokalnym. Wynikiem współpracy miast z ekspertami będą mapy drogowe transformacji klimatycznej wraz z określeniem celów w tym procesie.