Uwaga druhowie z OSP: Można zdobyć granty strażackie!

2023-02-09 11:36
W piątek startuje nabór wniosków do „Grantów Strażackich 2023
Autor: Materiały prasowe W piątek startuje nabór wniosków do „Grantów Strażackich 2023"

Kolejne zachodniopomorskie remizy z szansą na potrzebne zmiany. 10 lutego 2023 r. startuje nabór wniosków do „Grantów Strażackich 2023”. Z budżetu województwa zostanie przekazane na ten cel 800 tys. zł. To środki na wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych oraz konserwatorskich w budynkach OSP oraz w ich otoczeniu.

– Zaangażowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w system ratownictwa jest nieocenione. Często pierwsi na miejscu zdarzeń, pierwsi do pomocy w sytuacjach kryzysowych – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. – Obok środków unijnych przeznaczonych na zakup nowych wozów strażackich i sprzętu, od 2020 r. wdrażamy także program „Grantów Strażackich”. Dzięki tym środkom strażacy ochotnicy mogą przeprowadzać najpotrzebniejsze prace remontowe i modernizacyjne w remizach, a także zadbać o ich otoczenie. W tym roku kontynuujemy to wsparcie z wyższym o 200 tys. zł budżetem – mówi marszałek.

– Dla OSP to ważny nabór. Dzięki tym środkom mogą wykonać najpotrzebniejsze remonty, które realnie wpływają na codzienne funkcjonowanie strażaków. W ubiegłym roku „Grantów” skorzystały 32 jednostki OSP. Maksymalna wartość wsparcia wynosi 20 tys. zł – dodaje Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz.

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie powierzenia. Oznacza to, że zaangażowanie środków finansowych przez OSP w realizację zadania nie jest wymagane. W tym roku do dyspozycji OSP przewidziano kwotę 800 tys. zł z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na „Granty Strażackie”. Dla porównania w roku 2022 była to kwota 600 tys. zł, w roku 2021 wsparcie wyniosło 360 tys. zł.

O środki mogą ubiegać się Ochotnicze Straże Pożarne – realizujące zadania statutowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego oraz wpisujące się w Strategię Rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego województwa zachodniopomorskiego. Z zastrzeżeniem, że z tegorocznego naboru wyłączone są OSP, które otrzymały dotacje w 2022 r.

Nabór wniosków prowadzony będzie elektronicznie od 10 lutego 2023 r. do 6 marca 2023 r. do godz. 14:00 za pośrednictwem generatora Witkac.pl