W Darłowie czekają na inwestorów

2015-03-18 14:47
W Darłowie zaczęła działać Strefa Ekonomiczna
Autor: www.flyfilm-studio.com

Zaczęła tam działać podstrefa Specjalnej Słupskiej Strefy Ekonomicznej.

Swoją działalność oficjalnie rozpoczęła Specjalna Strefa Ekonomiczna w Darłowie. Darłowska podstrefa ma do wykorzystania blisko 19 hektarów terenów pod inwestycje. Znajdują się one w trzech kompleksach. Główne tereny przylegające do portu wewnętrznego położone są na południe i zachód od elewatorów zbożowych i biegną równolegle do rzeki Wieprzy, aż do ujścia do niej rzeki Grabowej. W tej chwili władze Darłowa czekają na potencjalnych inwestorów, a jeśli zainteresowanie strefą będzie duże istnieje możliwość jej poszerzenia. Ze strefy ekonomicznej w Darłowie może korzystać każdy, którego działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Polsce oraz zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Inwestor zobowiązany jest utrzymać inwestycję i zatrudnienie przez okres minimum 5 lat w przypadku dużego przedsiębiorcy i 3 lat w przypadku małego i średniego przedsiębiorcy. Biznesmeni, którzy uzyskają zezwolenie na działalność w strefie korzystać będą ze zwolnienia z podatku dochodowego oraz z podatku od nieruchomości. Q

Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa