W Gminie Mielno zbadano turystykę

2023-02-27 10:45
Mielno
Autor: brak danych

Prawie 2,4 mln gości rocznie odwiedza gminę Mielno, z czego ponad milion w lipcu i sierpniu.

Powiększający się ruch turystyczny ma znaczący wpływ na rozwój przedsiębiorców obsługujących turystów, czego dowodem jest np. wzrost liczby miejsc noclegowych w Gminie Mielno z 10 tys. w roku 2010 do niespełna 19 tys. w 2021. Ruch turystyczny napędza także rozwój infrastruktury. W ostatnich latach zaobserwowano też znaczny wzrost obecności wypoczywających także po sezonie wakacyjnym.

Jednym z przedsięwzięć jest projekt, którego efektem stał się raport pt. „Programowanie Turystyki w Gminie Mielno”. Miał na celu dogłębne zbadanie sytuacji turystyki w gminie, oraz to, jak zmieniała się w ostatnich latach. Badania trwały trzy lata. Gmina podjęła w tym celu współpracę z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego, Lokalną Organizacją Turystyczną i Radą Turystyki Gminy Mielno. W tym czasie udało się zebrać informacje od ponad 800 respondentów.

Z raportu wynika m.in., że jednym z dużych produktów jest Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie. Badanie wykazało że ok. 50% całego ruchu turystycznego w samorządzie kumuluje się w Mielnie. Ponadto stwierdzono, iż w 2022 r. na 1 mieszkańca przypadało aż 95 miejsc noclegowych. Wyniki badania potwierdziły, iż większość osób przyjeżdża do gm. Mielno z Wielkopolski, Śląska i czy Mazowsza.