W Koszalinie można składać wnioski o dopłaty

2022-01-18 18:18
śmietnik przy bloku
Autor: Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego śmietniki przy blokowiskach pełne są nieposegregowanych odpadów

Spory ruch w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie. To właśnie tam od początku roku koszalińscy seniorzy mogą składać wnioski o tzw. dopłatę do wywozu śmieci, ale to też w Centrum mieszkańcy składają wnioski o dodatek osłonowy.

Program adresowany do osób, które ukończyły 60 rok życia, samotnie zamieszkują w lokalu lub domu, posiadają tytuł prawny do ww. lokalu lub domu, osiągają miesięczny dochód netto do kwoty 2328,00 zł oraz nie korzystają z dodatku mieszkaniowego.

Osoby zainteresowane wsparciem, mogą składać wnioski w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie w godz. 8.00-14.00, drogą pocztową lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej- e-PUAP. Pomoc finansowa przyznawana jest w wysokości 26,10 zł miesięcznie, od miesiąca złożenia wniosku do grudnia 2022 roku.

Listen to "wnioski o dopłaty w CUS" on Spreaker.