W Koszalinie nadal będą działać dwa ważne programy osłonowe

2022-11-24 15:53
lekarstwa
Autor: Pixabay W aptekach nie ma podstawowego leku! Przerażający tweet sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej

W Koszalinie obradowali radni miejscy. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały o programie „Lek dla Seniora" oraz w sprawie programu osłonowego w zakresie zmniejszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Był też apel dotyczący finansowania koszalińskich szpitali.

Koszaliński Program „Lek dla Seniora" kierowany jest do osób będących uczestnikami Programu Koszalińska Karta Mieszkańca, które ukończyły 60 lat, przewlekle chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, ponoszących wydatki na leki zalecone przez lekarza. Program osłonowy z uproszczonym postępowaniem administracyjnym umożliwia szybkie, częściowe wsparcie finansowe dla osób starszych. Przewiduje się przeznaczenie w roku kalendarzowym kwoty nie wyższej niż 300 zł na 1 osobę. Planowana kwota wydatków na rok 2023 na realizację programu wynosi 50 000 złotych.

Program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Koszalina z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi skierowany jest do osób samotnych, które ukończyły 60 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, posiadających tytuł prawny do lokalu lub domu, nie korzystających z dodatku mieszkaniowego i będących uczestnikami Programu Koszalińska Karta Mieszkańca. Przewiduje się miesięczną wysokość pomocy na poziomie 45% należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyznawanej od miesiąca złożenia wniosku do 31 grudnia 2023 roku. Miasto planuje przeznaczyć na ten cel niemal 400 tysięcy złotych.

Listen to "rzecznik prezydenta Robert Grabowski" on Spreaker.