W Koszalinie powstanie Wyższa Szkoła Straży Granicznej

SG
Autor: materiały prasowe

Podpisano list intencyjny w tej sprawie. Wyższa Szkoła Straży Granicznej w Koszalinie będzie trzecią, obok Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, publiczną uczelnią zawodową nadzorowaną przez ministra właściwego ds. wewnętrznych.

Uczelnia zostanie utworzona w miejsce Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia WSSG po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu otrzymają tytuł zawodowy licencjata oraz stopień młodszego chorążego Straży Granicznej. Głównym zadaniem uczelni, na początkowym etapie, będzie prowadzenie studiów na kierunku „Bezpieczeństwo granicy państwowej”. Młodzi ludzie z całej Polski będą przyjeżdżać do Koszalina, na jedyną tego typu uczelnię w kraju, zdobywać wykształcenie, nowe umiejętności oraz konkretne perspektywy rozwoju.

To będzie trzecia obok Politechniki Koszalińskiej oraz Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej publiczna uczelnia w Koszalinie. Obecnie ośrodek w Koszalinie dysponuje niezbędną infrastrukturą do uruchomienia uczelni wyższej, ale zważywszy, że liczba studentów będzie się powiększała z roku na rok to niezbędne będzie stworzenie dodatkowej bazy logistycznej na potrzeby studentów WSSG. Straż Graniczna już pracuje nad przygotowaniem nowych inwestycji w infrastrukturę nowej uczelni wyższej w Koszalinie.