W niedzielę uroczystości jubileuszowe 50- lecia kapłaństwa bpa Pawła Cieślika

2014-06-18 14:22
Okładka książki- wywiadu z bpem Pawłem Cieślikiem
Autor: brak danych

Msza Święta rozpocznie się o godz. 13.00 w katedrze

Uroczystości jubileuszowe 50. rocznicy święceń kapłańskich biskupa pomocniczego Pawła Cieślika odbędą się w najbliższą niedzielę w Koszalinie. Msza Święta rozpocznie się o godz. 13.00 w katedrze. Urodzony 15 lipca 1940 r. w Czernicach na ziemi złotowskiej. Egzamin dojrzałości złożył w Niższym Seminarium Duchownym w Słupsku, ale maturę zdawał dwukrotnie. Powód? O tym w rozmowie Alicji Górskiej z bpem Pawłem Cieślikiem, którą publikujemy poniżej. W latach 1958–1964 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1964 r. w rodzinnym Zakrzewie. Studia specjalistyczne w zakresie teologii biblijnej rozpoczął w 1968 na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rok później przeniósł się na Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Strasburgu, gdzie w 1970 uzyskał licencjat. Dalsze studia odbył w latach 1970–1973 w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie i w latach 1973–1976 ponownie w Strasburgu, gdzie otrzymał doktorat z teologii biblijnej Nowego Testamentu. Po powrocie do kraju, został m.in. rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie (1993-1994). Mianowany biskupem 3 grudnia 1994 r. Konsekrowany na biskupa 6 stycznia 1995 r. w Rzymie przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Jako dewizę biskupią przyjął słowa Evangelizare misit me (Posłał mnie Pan, abym głosił Dobrą Nowinę). W Konferencji Episkopatu Polski objął funkcję sekretarza Komisji ds. Duchowieństwa, a także protektora Ruchu Szensztackiego w Polsce. W związku z jubileuszem została wydana książka Bóg zawsze daje nadzieję. To wywiad z bpem Pawłem Cieślikiem, z którym rozmawiał Maciej Drzonek. O tym, jaka była ta droga do kapłaństwa, opowiedział nam bp Paweł Cieślik w programie Gość Raportu Dnia. Poniżej publikujemy fragment archiwalnego wywiadu z bpem Pawłem Cieślikiem. Alicja Górska; alicja.gorska@radioplus.pl

Rozmowa z bpem Pawłem Cieślikiem, fragment wywiadu z 2010 roku