W powiecie kołobrzeskim brakuje rodzin zastępczych

2021-10-04 16:17
Brakuje rodzin zastępczych
Autor: pixabay.com, zdjęcie ilustracyjne Brakuje rodzin zastępczych

Na horyzoncie nie widać nawet kandydatów, a dzieci potrzebujących pieczy zastępczej niestety przybywa. Najbardziej brakuje rodzin niespokrewnionych.

W powiecie kołobrzeskim funkcjonuje w sumie 109 rodzin zastępczych. Większość z nich są to rodziny spokrewnione, które tworzą dziadkowie lub rodzeństwo dzieci, które potrzebują opieki zastępczej. Tylko 11 rodzin zastępczych to rodziny niespokrewnione, które mogą przyjąć dziecko, nie będące członkiem jego rodziny. Takich rodzin zastępczych brakuje najbardziej.

-Brakuje nam rodzin niezawodowych, mogących przyjąć dzieci, które są umieszczane w rodzinach zastępczych w drodze interwencji albo na podstawie decyzji sądu, ale dzieci które nie mogą być powierzone opiece najbliższym osobom. Brakuje nam także rodzin, które będą w stanie zając się niemowlakami oraz przyjąć rodzeństwo, dwu, trzy czy nawet czteroosbowe- mówi dyrektor PCPR w Kołobrzegu, Liliana Korzeniewska.

Z 11 rodzin niespokrewnionych, 3 to rodziny zawodowe, z tego jedna tworzy pogotowie rodzinne, 2 rodziny tworzą rodzinny dom dziecka, a pozostałe mogą przyjąć po jednym dziecku, często ze względów na warunki lokalowe.

Na horyzoncie nie widać nawet kandydatów, w tym roku nie zgłosił się nikt chętny by stworzyć rodzinę zastępczą, a dzieci potrzebujących takiej opieki niestety przybywa.

- Zauważyliśmy, że przez ostatnie miesiące było zdecydowanie więcej interwencji, z których dzieci trafiły do pieczy. Szukamy rodzin zastępczych, ponieważ zależy nam na tym, by jak najmniej małoletnich trafiało do domów dziecka, czyli tzw. opieki instytucjonalnej. W tym celu uruchomiliśmy też Klub Rodzica Zastępczego- dodaje dyrektor Korzeniewska.

Klub działa w każdą ostatnią sobotę miesiąca od godz. 10 do 18 przy ul. Mariackiej 40 w świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Spotykać będą się tam nie tylko rodziny zastępcze, ale przyjść może każdy, kto jest zainteresowany tym tematem lub myśli o podjęciu się takiej misji. Rodziny zastępcze podkreślają, że opieka nad dziećmi to ogromna praca, ale ma wiele kolorowych aspektów i daje masę satysfakcji.

Rodziną zastępczą często zostają dziadkowie, rodzeństwo albo wujostwo.
Autor: Materiały prasowe Rodziną zastępczą często zostają dziadkowie, rodzeństwo albo wujostwo.

Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo, ale także osoba samotna. Warunkiem jest posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich,stan zdrowia, który umożliwia właściwą opiekę nad dzieckiem, odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania oraz pozytywna opinia ośrodka pomocy społecznej.

Kto chciałby zostać rodziną zastępczą w powiecie kołobrzeskim powinien zgłosić się do PCPR w Kołobrzegu przy ul. Grottgera 11 lub przyjść do Klubu Rodzica Zastępczego. Możliwy jest też kontakt telefoniczny pod numerem 94 35 480 66 lub mailowy na adres pcpr@kolobrzeg.powiat.pl